Anoto - Småbolagsdagen 2015

08 Jun 2015 15:349.41 K0

Anoto utvecklar pennor och tillhandahåller lösningar som gör om handskriven text och ritade illustrationer till digital information. Bolaget verkar på en global marknad inom en rad olika sektorer men främst inom sjukvård, utbildning, valsystem och professionella pekskärmar. Intäktsmodellen bygger på försäljningar av pennor, mjukvara och royalties från det patenterade pricksystemet som möjliggör Anotos lösningar.

Read more