Bioinvent - Småbolagsdagen 2015

08 Jun 2015 15:034330

Bioinvent är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus å framtagning och utveckling av innovativa antikroppsläkemedel mot cancer.

Read more