Neonode presenterar på Investor After Work - 24 januari

25 tammikuu 2017 11:352890

CFO Lars Lindqvist och Oscar Ritzén Praglowski,
 AirBar Marketing, berättar om bolaget, Neonodes produkter och framtidsutsikter

Lue lisää