Immunicum - Småbolagsdagen 2016

13 Jun 2016 10:538700

Immunicum utvecklar immunostimulerande cancerbehandlingar. En fas II-studie inom metastaserad njurcellscancer startades i maj 2015 med Bolagets längst framskridna produkt INTUVAX. I projektport- följen finns ytterligare fas I/II-studier vid levercancer och gastrointestinal stromacellstumör (GIST).

Read more