Respiratorius - Småbolagsdagen 2016

13 Jun 2016 16:351.01 K0

Respiratorius utvecklar läkemedelskandidater med ambition att lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna cancer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Dessutom innehåller bolagets projektportfölj ett projekt för förbättrad diagnostisering av vissa hjärt-kärlsjukdomar i form av en biomarkör som kan användas vid undersökning med PET-kamera.

Read more