AxiChem - Småbolagsdagen 2016

13 Jun 2016 04:33760

Axichem affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturanaloga industrikemikalier.
Bolaget arbetar framförallt med Fenylcapsaicin, en naturanalog syntetisk capsaicin med breda tillämpningar
inom en mängd olika områden, såsom marin påväxthämmande färg, skadedjursbekämpning i
skogs-och jordbruk samt enskilda farmaceutiska områden

Read more