Heliospectra - Småbolagsdagen 2016

13 Jun 2016 07:484220

Heliospectra specialiserar sig på intelligent belysningsteknik för växtforskning och växthusodling.
Heliospectras produkter bygger på djupgående kunskaper om växters fysiologi och fotosyntes
kombinerat med en unik användning av modern LED-teknik. Efter sex års utveckling i Sverige har
företaget nu börjat expandera på den internationella marknaden. Företaget har samlat in över 21
miljoner dollar i eget kapital och har fått över 2,6 miljoner dollar genom akademiska stipendier och
anslag. Man har också mottagit ett flertal utmärkelser för sin nytänkande teknik.

Read more