Advenica - Småbolagsdagen 2016

13 Jun 2016 08:392570

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer avancerade
cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten och möjliggör
därmed samverkan mellan och inom nationer, organisationer och system med höga säkerhetskrav.

Read more