Invisio Communication - Småbolagsdagen 2016

13 Jun 2016 10:532360

Invisio Communication utvecklar och säljer kommunikationssystem med integrerat hörselskydd som
gör det möjligt för användare att kommunicera och arbeta obehindrat i alla miljöer, även under
krävande förhållanden som vid kraftigt buller, vid hetta eller under vatten. Systemen består av headset
och avancerade kontrollenheter som kan anslutas till ett brett utbud av annan kommunikationsutrustning.
Kunderna finns främst inom den offentliga sektorn. Försäljningen sker via ett globalt nätverk av
partners och till viss del direkt till slutkund.

Read more