Verisec - Småbolagsdagen 2016

13 Jun 2016 10:53860

Verisec är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och
lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två affärsområden:
Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i
Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt.

Read more