Nuevolution - Småbolagsdagen 2016

13 Jun 2016 08:391890

Nuevolution är ett ledande bioteknikföretag inom preklinisk utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater.
Företaget grundades 2001 och har huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Nuevolution
utvecklar sin forskningsplattform och sina prekliniska program i samarbete med läkemedels- och
bioteknikföretag med målet att i framtiden kunna hjälpa patienter i behov av nya behandlingsmetoder.
Nuevolutions forskningsprogram fokuserar på terapeutiskt viktiga indikationer inom inflammation,
onkologi och immunonkologi.

Read more