Cantargia - Småbolagsdagen 2016

13 Jun 2016 10:532840

Cantargia utvecklar en antikroppsbaserad behandling riktad mot målmolekylen IL1RAP som har poten- tial att användas för ett flertal olika cancersjukdomar. Under den initiala utvecklingen har Cantargia valt att fokusera på icke småcellig lungcancer (NSCLC) och pankreascancer. En produktkandidat, CAN04, har valts ut och dokumenteras inför start av kliniska studier i slutet av 2016. Målsättningen är att utveckla ett nytt läkemedel som kan bli en viktig del av framtidens cancerbehandling.

Read more