Targovax - Småbolagsdagen 2016

13 Jun 2016 16:352200

Targovax är ett norskt-finskt läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunonkologi. Bolaget har en bred projektportfölj från två olika plattformar: TG och Oncos. Oncos-plattformen kom in i bolaget efter att det gick samman med finska Oncos Therapeutics under 2015. Bolagets vision är att förlänga och förändra livet för cancerpatienter genom att erbjuda first-in-class specifika terapeutiska cancer- vaccin. I koncernens pipeline finns ett antal produktkandidater som riktar sig mot ett flertal cancerindikationer som pankreas, melanom, mesoteliom, kolorektalcancer och äggstockscancer.
Targovax ledande peptidbaserade produktkandidat, TG01, är en immunoterapi som utvärderas i fas II-studier för behandling av ras-positiv pankreascancer.
Oncos-plattformen har använts för att utveckla Oncos-102, som baseras på en vektor i form av ett serotyp 5-adenovirus. Syftet med behandlingen är att få kroppens T-celler, en del av immunförsvaret, att attackera och döda tumörceller hos cancerpatienter. Oncos-102 utvärderas förnärvarande i fas I för behandling av melanom och särläkemedelsklassade indikationen mesoteliom.

Read more