Senzime - Småbolagsdagen 2016

13 Jun 2016 07:141050

Senzime utvecklar patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska
ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader. Senzimes kompletta patientmonitoreringssystem
är främst inriktade mot sjukvården och bygger på? bolagets patenterade biosensorteknologi.
Bolagets produkter CliniSenz Analyzer och OnZurf Probe gör det bland annat möjligt att upptäcka
post-operativa komplikationer väsentligt tidigare än med konventionella metoder och kan därmed
bidra till högre patientsäkerhet och lägre vårdkostnader.

Read more