LIDDS - Småbolagsdagen 2016

13 Jun 2016 08:393500

LIDDS mål är att utveckla mindre biverkningstyngda läkemedelsprodukter mot olika cancersjukdomar.
Bolagets längst framskridna projekt - prostatacancerprodukten Liproca® Depot med 2-hydroxyflutamide
- har visat positiva resultat i kliniska prövningar utan några hormonella biverkningar och med bibehållen
livskvalitet. LIDDS unika drug development-teknologi frisätter läkemedel lokalt i nära anslutning till
tumören under lång tid, vilket reducerar antalet doseringstillfällen. Eftersom LIDDS teknologi kan
utnyttja läkemedelssubstanser som redan godkänts av myndigheterna, minskas utvecklingsrisken
samt tiden och kostnaden för att nå fram till marknadsgodkännande.

Read more