Hansa Medical - Småbolagsdagen 2016

13 Jun 2016 10:536320

Hansa Medical är ett biopharmabolag med fokus på nya immunmodulerande enzymer. Huvudprojektet
IdeS är ett enzym i klinisk utvecklingsfas som inaktiverar antikroppar och som har behandlingspotential
inom transplantation och ovanliga autoimmuna sjukdomar. Övriga projekt fokuserar på utveckling
av nya antikroppsmodulerande enzymer samt HBP-analys, en diagnostisk metod för prediktion
(förutseende) av svår sepsis som finns på marknaden.

Read more